ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งนายกอบต.ยางใหญ่และสมาชิกสภาอบต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ทั้ง 12 เขตเลือกตั้ง          แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งนายกอบต.ยางใหญ่และสมาชิกสภาอบต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ          ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          

เมนูหลักแบนเนอร์

โครงการอบต.พบปะประชาชน

ผู้ดูแลระบบ

โครงการอบต.พบปะประชาชน
อบต.ยางใหญ่ ร่วมกับอำเภอน้ำยืน และชุมชนบ้านดงกระชู ม.3 ดำเนินการปรับปรุงทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ก.พ. 64
พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์หลักเกณ์การจัดเก็ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง การจ่ายเงิน-รับเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพือต่อยอดการัฒนา ของตำบลยางใหญ่

https://www.facebook.com/yangyai.namyuen/photos/pcb.1776005185910677/1776004392577423/ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th