ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565          คำแถลงนโยบายของนายสมัย พลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ต่อที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1          คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ที่ 005/2565 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย          

เมนูหลักแบนเนอร์

ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตามลิ้งนี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/b0lcc9

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th