ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565          ประกาศ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565          

เมนูหลักแบนเนอร์พันธกิจ

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                1.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                2.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                4.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

                5.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                6.บริหารงาน อบต.ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th