ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งนายกอบต.ยางใหญ่และสมาชิกสภาอบต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ ทั้ง 12 เขตเลือกตั้ง          แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งนายกอบต.ยางใหญ่และสมาชิกสภาอบต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ          ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          

เมนูหลักแบนเนอร์

พันธกิจ

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                1.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                2.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                4.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

                5.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                6.บริหารงาน อบต.ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th