ข่าวล่าสุด กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน          ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564          แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)          

เมนูหลักแบนเนอร์

พันธกิจ

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                1.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                2.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                4.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

                5.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                6.บริหารงาน อบต.ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด