ข่าวล่าสุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล          ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ ละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน          รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563          รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563          

เมนูหลักแบนเนอร์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

==> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน - 1 ปี

    ++ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

    ++ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

    ++ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

    ++ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด