ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร          ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง          

เมนูหลักแบนเนอร์ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

++ประกาศ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565_1

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565_2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565_3

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565_4

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565_5

 

++ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2564

++ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

++ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

++ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1/2)

++ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2/2)    

 

==>ข้อบัญญัติ  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

==>ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

==>ข้อบัญญัติควมคุมการเลี้ยงสัตว์

==>ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

 

ข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2559

ข้อบัญญํติ ตลาด พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559

ข้อบัญญัติ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกุลและมูลฝอย พ.ศ.2562

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th