ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          การจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า          ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ซึ่งในขณะนี้ได้ล่วงระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว จึงขอให้ท่านมาชำระเงินภาษีที่อบต.ยางใหญ่          

เมนูหลักแบนเนอร์

รายงานการประชุมสภา

รายงานผลการประชุมสภาประจำปี 2563

1.รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 

2.รายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

3.รายงานผลการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 1-2563 

4.รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2-2563 

5.รายงานผลการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่4-2563

 

 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2563

1.รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2563  ครั้งที่1 1พฤษภาคม 2563

2.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี-พ.ศ.2563-วันที่-29-ก.ค.63

3.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ประจำปีพ.ศ.2563-วันที่-25-ก.ย.63

4.รายงานการประชุมสมัญสามัญ-สมัยที่2-2563-ครั้งที่1-วันที่29-มิ.ย.63

5.รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่1-2563-ครั้งที่-1-วันที่1-พ.ค.63

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

1.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อ 14 มี.ค. 2562

2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 เม.ษ. 2562

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 3 พ.ค. 2562

4.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 13 มิ.ย. 2562

5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 เมือ 28 มิ.ย. 2562

6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมือ 15 ส.ค. 2562

7.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 28 ส.ค. 2562

8.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ 25 ต.ค. 2562

9.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 เมือ 26 ธ.ค. 2562

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2561 ครั้งที่ 1

2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 ครั้งที่ 1

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ครั้งที่ 1

4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ครั้งที่ 2

5.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เมื่อ 24 ก.พ.2560

2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2560  ครั้งที่ 1 เมื่อ 5 พ.ค. 2560

3. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2560  ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 

4. รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 /2560   เมื่อ  2 ส.ค. 2560 

5. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2560   เมื่อ 15 ส.ค. 2560 

6. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560   เมื่อ 25 ส.ค. 2560 

7.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560   เมื่อ 10 ต.ค. 2560 

8. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560   เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2559

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด