ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร          ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง          

เมนูหลักแบนเนอร์รายงานการประชุมสภา

รายงานผลการประชุมสภาประจำปี 2563

1.รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 

2.รายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

3.รายงานผลการประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 1-2563 

4.รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2-2563 

5.รายงานผลการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่4-2563

 

 รายงานการประชุมสภาประจำปี 2563

1.รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2563  ครั้งที่1 1พฤษภาคม 2563

2.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี-พ.ศ.2563-วันที่-29-ก.ค.63

3.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ประจำปีพ.ศ.2563-วันที่-25-ก.ย.63

4.รายงานการประชุมสมัญสามัญ-สมัยที่2-2563-ครั้งที่1-วันที่29-มิ.ย.63

5.รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่1-2563-ครั้งที่-1-วันที่1-พ.ค.63

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

1.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อ 14 มี.ค. 2562

2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 เม.ษ. 2562

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 3 พ.ค. 2562

4.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 13 มิ.ย. 2562

5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 เมือ 28 มิ.ย. 2562

6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมือ 15 ส.ค. 2562

7.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมือ 28 ส.ค. 2562

8.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ 25 ต.ค. 2562

9.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 เมือ 26 ธ.ค. 2562

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2561 ครั้งที่ 1

2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 ครั้งที่ 1

3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ครั้งที่ 1

4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2561 ครั้งที่ 2

5.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560

1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เมื่อ 24 ก.พ.2560

2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2560  ครั้งที่ 1 เมื่อ 5 พ.ค. 2560

3. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2560  ครั้งที่ 1 เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 

4. รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 /2560   เมื่อ  2 ส.ค. 2560 

5. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2560   เมื่อ 15 ส.ค. 2560 

6. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560   เมื่อ 25 ส.ค. 2560 

7.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560   เมื่อ 10 ต.ค. 2560 

8. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560   เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 

 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2559

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th