ข่าวล่าสุด โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก (Covid-19)          ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่1          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงเจริญ หมู่ 8 สายจากบ้านแสงเจริญบ้านคำสะอาด ไปถนนบ้านคำสะอาดหนองกระต่าย          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงเจริญ หมู่ 8 ซอยหนองขี้หมาซิตี้ ไปลำโดมใหญ่          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านมหาชัย หมู่ 7 สายแยกลานมันบ้านมหาชัย ไป บ้านหนองม่วง          

เมนูหลักแบนเนอร์สมาชิกสภา

 

นายสมัย พลศรี

ประธานสภา

 

 

 

นายสุภาพ ศรีนวล

รองประธานสภา

 

 

นายเจริญทรัพย์ บุญชิต

ส.อบต.ม.1

นายแพง พลศรี

ส.อบต.ม.1

นายลี พิลา

ส.อบต.ม.2

นายทวี สุขเสวย

ส.อบต.ม.2

นายสมคิด พลศรี

ส.อบต.ม.3

นางบัวศรี ประพาน

ส.อบต.ม.3

นายแย้ม คำเบา

ส.อบต.ม.4

นายธนสิน เสนคราม

ส.อบต.ม.4

 

นายคำพร เสนคราม

ส.อบต.ม.5

นายปอง บุญเงิน

ส.อบต.ม.6

นายหนูจันทร์ วงศ์สุธา

ส.อบต.ม.6

นายสมาน ศรีวิเชียร

ส.อบต.ม.7

นางวรรณพร คาริโส

ส.อบต.ม.7

นายประวิตร์ ยศศิริ

ส.อบต.ม.8

 

 

 

 

 

ว่าง

ส.อบต.ม.8

นายสมศักดิ์ แสงไสย์

ส.อบต.ม.9

นายสมศักดิ์ พระพงษ์

ส.อบต.ม.9

ลาออก

ส.อบต.ม.10

นายพันธ์ศักดิ์ เสนคราม

ส.อบต.ม.11

นายบุญสุม ตรีคำ

ส.อบต.ม.11

นายสังวาลย์ จันธรรม

ส.อบต.ม.12

นายบุญยืน เบญจมาตร

ส.อบต.ม.12

   

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด