ข่าวล่าสุด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถาที่สอบ          การจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)          

เมนูหลักแบนเนอร์

สมาชิกสภา

 

นายสมัย พลศรี

ประธานสภา

 

 

 

นายสุภาพ ศรีนวล

รองประธานสภา

 

 

นายเจริญทรัพย์ บุญชิต

ส.อบต.ม.1

นายแพง พลศรี

ส.อบต.ม.1

นายลี พิลา

ส.อบต.ม.2

นายทวี สุขเสวย

ส.อบต.ม.2

นายสมคิด พลศรี

ส.อบต.ม.3

นางบัวศรี ประพาน

ส.อบต.ม.3

นายแย้ม คำเบา

ส.อบต.ม.4

นายธนสิน เสนคราม

ส.อบต.ม.4

 

นายคำพร เสนคราม

ส.อบต.ม.5

นายปอง บุญเงิน

ส.อบต.ม.6

นายหนูจันทร์ วงศ์สุธา

ส.อบต.ม.6

นายสมาน ศรีวิเชียร

ส.อบต.ม.7

นางวรรณพร คาริโส

ส.อบต.ม.7

นายประวิตร์ ยศศิริ

ส.อบต.ม.8

 

 

 

 

 

ว่าง

ส.อบต.ม.8

นายสมศักดิ์ แสงไสย์

ส.อบต.ม.9

นายสมศักดิ์ พระพงษ์

ส.อบต.ม.9

ลาออก

ส.อบต.ม.10

นายพันธ์ศักดิ์ เสนคราม

ส.อบต.ม.11

นายบุญสุม ตรีคำ

ส.อบต.ม.11

นายสังวาลย์ จันธรรม

ส.อบต.ม.12

นายบุญยืน เบญจมาตร

ส.อบต.ม.12

   

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด