ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร          ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง          

เมนูหลักแบนเนอร์สมาชิกสภา

 

นายหนูจันทร์  วงค์สุธา

ประธานสภา

 

 

นายไสว  วะโนปะ

รองประธานสภา

 

 

นายไสว  วะโนปะ

ส.อบต.ม.1

 

นายไพวงค์  พิลา

ส.อบต.ม.2

 

 

นายอุบล  แก้วสง่า

ส.อบต.ม.3

 

นายพิจิตร  บังเอิญ

ส.อบต.ม.4

 

นายเสมียน  พรมบุญ

ส.อบต.ม.5

 

 

นายหนูจันทร์  วงค์สุธา

ส.อบต.ม.6

 

 

นางสาวนพสร  พลมุก

ส.อบต.ม.7

 

 

นางคำสอน  ฤทธฺสิงห์

ส.อบต.ม.8

 

 

นายสมศักดิ์ แสงไสย์

ส.อบต.ม.9

 

 

นายสมาน  พิมพ์สอน

ส.อบต.ม.10

 

นายประเสริฐ  ทรัพย์ประเสริฐ

ส.อบต.ม.11

 

 
 
นายสมปอง  ศรีแก้ว

ส.อบต.ม.12

 

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th