ข่าวล่าสุด โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเยาวชนผลิตภัณฑ์จากคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิทาน ศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          

เมนูหลักแบนเนอร์สมาชิกสภา

 

นายสมัย พลศรี

ประธานสภา

 

 

 

นายสุภาพ ศรีนวล

รองประธานสภา

 

 

นายเจริญทรัพย์ บุญชิต

ส.อบต.ม.1

นายแพง พลศรี

ส.อบต.ม.1

นายลี พิลา

ส.อบต.ม.2

นายทวี สุขเสวย

ส.อบต.ม.2

นายสมคิด พลศรี

ส.อบต.ม.3

นางบัวศรี ประพาน

ส.อบต.ม.3

นายแย้ม คำเบา

ส.อบต.ม.4

นายธนสิน เสนคราม

ส.อบต.ม.4

 

นายคำพร เสนคราม

ส.อบต.ม.5

นายปอง บุญเงิน

ส.อบต.ม.6

นายหนูจันทร์ วงศ์สุธา

ส.อบต.ม.6

นายสมาน ศรีวิเชียร

ส.อบต.ม.7

นางวรรณพร คาริโส

ส.อบต.ม.7

นายประวิตร์ ยศศิริ

ส.อบต.ม.8

 

 

 

 

 

ว่าง

ส.อบต.ม.8

นายสมศักดิ์ แสงไสย์

ส.อบต.ม.9

นายสมศักดิ์ พระพงษ์

ส.อบต.ม.9

ลาออก

ส.อบต.ม.10

นายพันธ์ศักดิ์ เสนคราม

ส.อบต.ม.11

นายบุญสุม ตรีคำ

ส.อบต.ม.11

นายสังวาลย์ จันธรรม

ส.อบต.ม.12

นายบุญยืน เบญจมาตร

ส.อบต.ม.12

   

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด